sobota, 9 sierpnia 2014

Starożytne Stobi

Pokazywałam już Macedonię wielokulturową, średniowieczne cerkwie i nowoczesne pomniki w Skopje. Tym razem cofam się do czasów starożytnych. Stobi zostało odkryte przed II wojną światową przez serbskich archeologów. Od tamtej pory wykopaliska prawie nieprzerwanie trwają do dziś i wciąż odkrywane są kolejne fragmenty starożytnego miasta, którego historia sięga II w. p.n.e., choć pierwsze osady istniały w tym miejscu prawdopodobnie już w okresie neolitu. W starożytności było to dość spore miasto, przez pewnien czas było nawet stolicą prowincji Macedonia Salutaris. W V w. było wielokrotnie najeżdżane przez Barbarzyńców, jednak nie zostało pokonane. Ostatecznemu zniszczeniu uległo w 518 r. w wyniku trzęsienia ziemi, po którym zrujnowane miasto złupili Awarowie i Słowianie.
Obecnie na terenie Stobi można zobaczyć doskonale zachowny rzymski amfiteatr, kilka wczesnochrześcijańskich bazylik, synagogę, łaźnie, więzienie, domy prywatne z zachowanymi podłogami często ozdobionymi pięknymi mozaikami oraz fragmenty antycznych ulic. Najbardziej imponujący jest tzw. Pałac Teodozjusza. Cesarz odwiedził miasto w 388 r. i bardzo możliwe, że zatrzymał się w tym właśnie budynku. W jednej z bazylik znajduje się doskonale zachowana chrzcielnica z IV w. Została odkryta przez przypadek, gdy okupujący te tereny w czasie II wojny światowej Niemcy i Bułgarzy mieli budować bunkier w tym miejscu. Chrzcielnica otoczona jest pięknymi mozaikami przdestawiającymi m.in. pawie. Mozaika jest symbolem nie tylko Stobi (paw znajduje się na etykiecie win produkowaych w pobliskiej winnicy o tej samej nazwie), ale i całej Macedonii - fragment mozaiki z pawiem znajduje się na monetach i banknotach dziesięciodenarowych
Spacer po mieście zajmuje około godzinę. Wykopaliska znajdują się niemal przy samej autostradzie przecinającej Macedonię z północy na południe, ok. 80 km od Skopje i 85 km od granicy z Grecją. Warto zatrzymać się tam choćby w przerwie podróży na wakacje w Grecji.

Amfiteatr z II w.
Rzymski budynek użyteczności publicznej

Synagoga
Pałac Poliharmosa
Mozaika w pałacu Poliharmosa
Pałac Teodozjusza
Pałac Teodozjusza
Pałac Teodozjusza
Więzienie
Chrzecielnica z IV w.
Mozaika z pawiami otaczająca chrzcielnicę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz